Potravinářská komora České republiky


Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2020 „Obohacování potravin – cesta ke zdraví?“

Autor:

Datum: 11. 02. 2020

XLI. ročník konference
Podtitul: Obohacování potravin – cesta ke zdraví?

Termín akce:
26. března 2020 (registrace 8:00 – 8:30)

Místo konání:
Praha
konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2

Pořadatelé:
Společnost pro výživu
ve spolupráci s
Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Českou mikrobiomovou společností ČLS JEP
pod záštitou
ministra zemědělství Miroslava Tomana a České technologické platformy pro potraviny

Moderátoři:
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
prof. MUDr.H.Tlaskalová-Hogenová

Hlavní témata:

  • Mikroživiny a „biotika“
  • Ovlivněni imunity mikroby a potravinami
  • Fortifikace potravin vitamíny, minerálními látkami a mikroorganismy
  • Možnosti použití probiotik/prebiotik při výrobě potravin

Další podrobnosti:

  • Vložné: 1.815 Kč vč. DPH
    Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.600 Kč vč. DPH.
  • Přihlášení je možné nejpozději do 20.3.2020.

Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.

On-line přihláška

Program konference:

9:00 – 9:10
Aktivity Společnosti pro výživu
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu)

9:10 – 9:20
Aktuálně o potravinách z Ministerstva zemědělství ČR
Zástupce Ministerstva zemědělství ČR

9:20 – 9:50
Programy PK ČR k propagaci správné výživy
Ing. Eliška Křížová, Ing. Dana Gabrovská (Potravinářská komora ČR)

9:50 – 10:20
Úvod do problematiky – mikroživiny a probiotické mikroorganismy
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu, FN Motol)

10:20 – 10:30 Přestávka

10:30 – 11:00
Nové poznatky o úloze mikrobioty ve zdravi
Prof. MUDr. Helena Tlaskalova-Hogenova, DrSc. (Mikrobiologický ústav ČSAV)

11:00 – 11:30
Střevni dysmikrobie, klostridiova infekce a přenos fekalni mikrobioty
Prof. MUDr. Jiří Beneš CSc. (Klinika infekčních nemocí 3. LF UK)

11:30 – 12:00
Probiotika a prebiotika
RNDr. Jiří Hrdý Ph.D. (Ústav imunologie a mikrobiologie, 1.LF UK)

12:00 – 12:30
Ovlivněni imunity mikroby a potravinami
MUDr. Miloslav Kverka PhD. (Mikrobiologický ústav ČSAV Praha)

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd

13:30 – 13:55
Zdroje, využitelnost a ztráty mikroživin
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT, Společnost pro výživu)

13:55 – 14:20
Deficity mikroživin v naší populaci
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu, FN Motol)

14:20 – 14:45
Obohacování potravin se zaměřením na skupiny se zvláštními výživovými potřebami
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT, Společnost pro výživu)

14:45 – 15:10 Přestávka

15:10 – 15:50
Fortifikace potravin vitamíny, minerálními látkami a některými dalšími látkami – současný stav legislativy
Ing. Michaela Kubíková (SZÚ)

15:50 – 16:15
Možnosti použití prebiotik při výrobě potravin
Doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. (VŠCHT, SPV)

16:15 – 16:40
Probiotika a bakterie mléčného kvašení v technologii potravin
Ing. Šárka Horáčková, CSc. (VŠCHT, PK ČR Skupina pro mléko)

16:40 – 16:50
Závěr, diskuse

Program ke stažení (PDF)

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3