Potravinářská komora České republiky


Informační centrum bezpečnosti potravin

Autor: IC BP ÚZPI

Datum: 25. 07. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05  Praha 1

tel.:          221 811 111

e-mail:     info@mze.cz      

                www.bezpecnostpotravin.cz

 

     CBP je koncipováno především jako komunikační centrum směrem k veřejnosti. Tyto internetové stránky byly  vytvořeny jako jeden z hlavních komunikačních kanálů. Cílem webových stránek je především poskytnout široké veřejnosti včasné, přesné a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin od farmy ke spotřebiteli (včetně krmiv).

Webové stránky poskytují základní informace o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení v rámci České republiky. K dispozici jsou informace z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), tiskové zprávy dozorových orgánů, hlášení Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), aktualizované informace o možných rizicích z potravin, hygieně při manipulacích s potravinami, ale i výživová doporučení. Prostřednictvím webových stránek bezpecnostpotravin.cz předává ICBP odborná data  směrem k odborné i laické veřejnosti, jíž tak umožňuje rychle a lépe se orientovat v problematice bezpečnosti potravin.

Máte-li zájem, nechte si  zasílat do svého PC aktuální zprávy o závadných potravinách, které v české tržní síti zachytily dozorové orgány. Informace vám budou zasílány formou tzv. e-mail listu, tj. souhrnem aktuálních informací z oblasti bezpečnosti potravin v periodicitě, kterou si sami určíte.

Registrace pro zasílání novinek


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3