Potravinářská komora České republiky


Informační portál o legislativě EU - Na stopě

Autor: CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU

Datum: 16. 05. 2007

http://www.cebre.cz/nastope

     Portál Na stopě pokrývá témata, jež jsou zásadní pro rozvoj podnikání v České republice. Každé téma je popsáno z věcného hlediska, je zachycen historický vývoj i aktuální stav dané problematiky. Ke každému tématu jsou v chronologickém pořadí uvedeny relevantní dokumenty, zejména oficiální výstupy výkonných a zákonodárných orgánů Evropské unie a České republiky i podnikatelských organizací. 

     Informace dostupné na portálu jsou primárně určeny pro podniky, profesní organizace a podnikatelské asociace. Využívat je však mohou všichni zájemci o dění v EU ovlivňující pravidla pro podnikání.  

     Portál Na stopě mohl být uskutečněn díky finanční podpoře OEZ Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Portál je výstupem projektu realizovaného CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU, která portál provozuje, a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3