Potravinářská komora České republiky


Portál BusinessInfo.cz - Integrovaný systém pro podnikání a export

Autor: PK ČR

Datum: 30. 07. 2007

              www.businessinfo.cz

Proč portál BusinessInfo.cz?

     Prvotním impulsem pro vznik portálu BusinessInfo.cz byla roztříštěnost informací poskytovaných státní správou. Před vznikem portálu v roce 2001 podnikatel musel projít až několik desítek www stránek, aby našel odpověď na své otázky týkající se zdánlivě uzavřeného tématu, jakým je postup při založení podniku či exportu zboží. Chyběl zde ucelený systém a propracovaný způsob prezentace informací a služeb, který by byl pro podnikatele a exportéry jednoduchým a rychlým způsobem dosažitelný.

     Zkušenosti z ekonomicky vyspělých zemí ukazují, že sdružením, utříděním a prezentací informací o podnikání a pro podnikání na jednom dostupném a přehledném místě (na internetu) lze výrazně přispět k posílení informační konkurenceschopnosti hospodářských subjektů a jejich vývozních schopností.

     Ministerstvo průmyslu a obchodu proto začalo ve spolupráci s dalšími relevantními institucemi budovat portál BusinessInfo.cz.

     Realizaci portálu BusinessInfo.cz. zajišťuje od roku 2001 agentura CzechTrade.

Pro koho je portál určen?

     - Pro začínající podnikatele je připravena sada informací a znalostí ve formě průvodců a návodů pro řešení běžných „životních situací“ podnikatele.

     - Pro informačně pokročilé podnikatele jsou vytvářeny kanály pro elektronickou výměnu dokumentů ve vztahu stát - podnikatel (formulář vyplníte na svém počítači a odešlete přes internet na úřad).

     - Pro zkušené exportéry a podniky s exportním potenciálem jsou určeny zastřešující informace o možnostech, novinkách, akcích a konkrétních obchodních příležitostech ze zahraničních trhů soustředěné z mnoha zdrojů státní i soukromé sféry. Portál integruje a zprostředkovává společnou nabídku služeb státu v zahraničí, tedy servis firmám od všech zástupců státu v oblasti exportu a investic. Rovněž pak přinášíme informace o jednotlivých zemích zpracovávané a aktualizované teritoriálními manažery.

     - Pro novináře přinášíme informace z trhů, zpětnou vazbu ze strany podnikatelů týkající se existujících či připravovaných směrnic v ČR i EU, či přehled o zajímavých rozhovorech a akcích.

     - Pro zahraniční podnikatele poskytujeme cizojazyčné informace o podmínkách podnikání, investic a příležitostech obchodu s českými podniky.

     - Pro širokou podnikatelskou veřejnost zpracováváme informace z veřejné správy a dalších institucí.

Hlavní služby portálu

Hledám formuláře na internetu

     Místo přepisování dat na papírový formulář umožňujeme vyplnit a pracovat s garantovanými formuláři a žádostmi úřadů a institucí přes internet či offline na PC. Celá aplikace je připravena na odesílání dat formulářů přímo na kompetentní úřady – tzn. vyřídit online. Další informace naleznete v podrobné nápovědě k aplikaci Formuláře.

Hledám podporu a dotaci pro své podnikání

     Služba Podpory, dotace obsahuje rozsáhlou databázi dotací z evropských fondů a ze státního rozpočtu ČR. Dále jsou zde k dispozici podpory poskytované kraji a dalšími subjekty. Databáze je průběžně aktualizována a umožňuje pohodlné vyhledávání dle zvolených kritérií.

Hledám zahraničního odběratele pro své výrobky

     Databáze obsahuje aktuální zahraniční poptávky ze všech zdrojů státní správy. Vyhledávání v databázi zahraničních poptávek je možné podle třídy celního sazebníku, podle jednotlivých oblastí, časového rozmezí a nechybí ani možnost vyhledávání podle klíčového slova. Každý týden se v databázi objeví několik desítek nových poptávek.

Chci se zúčastnit seminářů, konferencí, obchodních misí či jiných akcí

     Kalendář akcí obsahuje podrobný přehled domácích i zahraničních veletrhů, seminářů, konferencí či obchodních misí. Databáze nabízí rozsáhlé možnosti vyhledávání i dostatečně širokou bázi záznamů. V Kalendáři lze vyhledávat dle organizátora akce, dle zaměření (okruhu akce), podle data konání nebo na základě klíčových slov.

Hledám návod, jak postupovat při styku s úřady

     Databáze "životních situací podnikatele" obsahuje příslušnými autoritami verifikované a průběžně aktualizované návody pro jednotlivé procesy životního cyklu podnikání. Návody jdou často napříč běžnými agendami úřadů a institucí. Najdete zde například průvodce založením různých forem živnosti, založením společnosti, zřízením ochranné známky či exportním pojištěním.

Hlavní rubriky portálu

Legislativa, právo

     Rubrika přináší především texty vybraných zákonů, aktuality z legislativy a dokumenty poskytující orientaci v právních úkonech související s podnikáním.

Evropská unie

     Informace týkající se institucí, politik a legislativy Evropské unie. Aktuální zprávy, slovník pojmů, důležité webové odkazy či upozornění na vyhlašované podpůrné programy.

Zahraniční obchod

     Praktické informace z oblasti podpory exportu a možností financování a pojištění vývozu. Dále informace z jednotlivých zemí a přístup k legislativním normám.

Finance, daně

     Tato část portálu se věnuje oblasti bankovnictví, daňové a účetní problematice. Součástí rubriky jsou také legislativní normy z oblasti finančního práva.

Podpora podnikání, dotace

     Informace týkající se podpory podnikání financované z prostředků státního rozpočtu ČR, z fondů Evropské unie i z jiných zdrojů. Dále aktuální programy, důležité výzvy a veřejné zakázky.

Rozvoj portálu

     Po stránce obsahové chceme zastřešit a propojit témata a oblasti, které jsou nyní stále zveřejňovány státem roztříštěně na několika místech. Portál tedy není jen rozcestníkem, ale také garantem postupů a návodů, které propojují jednotlivé instituce, společnosti a informační kanály.

     Export

     Veškeré zahraničně-obchodní informace z oficiálních i soukromých zdrojů budou ještě více soustředěny na portálu BusinessInfo.cz. V přehledné struktuře získáte přehled o společné nabídce služeb státu v zahraničí.

     Veškeré zahraničně-obchodní informace z oficiálních i soukromých zdrojů budou ještě více soustředěny na portálu BusinessInfo.cz. V přehledné struktuře získáte přehled o společné nabídce služeb státu v zahraničí.

     Evropská unie

     Portál nabídne informace, služby a kontakty soustředěné zejména na příležitosti ve veřejných zakázkách vypisovaných EU a dotace z fondů EU. Zaměří se na konzultace v oblasti změn pravidel obchodování v EU či pomoc při řešení problémů vznikajících nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu ES, dále na stávající či navrhovanou legislativu včetně zpětného ohlasu firem a na informace a výstupy při prosazování a formování obchodně-politických pozic ČR.

     Portál nabídne informace, služby a kontakty soustředěné zejména na příležitosti ve veřejných zakázkách vypisovaných EU a dotace z fondů EU. Zaměří se na konzultace v oblasti změn pravidel obchodování v EU či pomoc při řešení problémů vznikajících nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu ES, dále na stávající či navrhovanou legislativu včetně zpětného ohlasu firem a na informace a výstupy při prosazování a formování obchodně-politických pozic ČR.

     Prezentace ČR v zahraničí

     Portál a jeho nové cizojazyčné verze budou vizuálně a informačně podporovat aktivity vedoucí k budování pozitivní image ČR v zahraničí, jako velice důležité podpory exportérů.

     Portál a jeho nové cizojazyčné verze budou vizuálně a informačně podporovat aktivity vedoucí k budování pozitivní image ČR v zahraničí, jako velice důležité podpory exportérů.

     Aplikace Formuláře a další on-line služby

     Čas a náklady ušetří databáze 80 nejvíce využívaných formulářů, které budou pravidelně aktualizovány, čímž bude zajištěna jejich platnost a aktuálnost. Formát většiny z nich bude zároveň umožňovat jejich vyplnění přímo ve Vašem počítači.

     Čas a náklady ušetří databáze 80 nejvíce využívaných formulářů, které budou pravidelně aktualizovány, čímž bude zajištěna jejich platnost a aktuálnost. Formát většiny z nich bude zároveň umožňovat jejich vyplnění přímo ve Vašem počítači.

     - Portál bude dále přinášet informace o aktuálních či mimořádných projektech, které svým významem přesahují rámec jednoho ministerstva či instituce.

     - V rámci služeb a akcí okolo portálu získáte exkluzivní spolehlivé informace přímo od jejich tvůrců. Budete vědět více o aktualitách a službách státu.

     - Technologická a organizační oblast bude rozvíjena tak, aby nově vytvořené databáze ušetřily čas a náklady a abychom zpřístupnili portál pro handicapované uživatele.

     - Automatické propojení portálu s dalšími veřejnoprávními systémy zrychlí zveřejnění nových informací.

Koordinátor a partneři portálu

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3