Potravinářská komora České republiky


Terminologický výkladový zemědělsko-potravinářský slovník

Autor: ÚZPI

Datum: 26. 04. 2007


 

         

 

www.agronavigator.cz/ts

     Terminologický slovník je provozován Ústavem zemědělských a potravinářských informací ve spolupráci a s odbornou garancí České akademie zemědělských věd. Slovník je koncipován jako otevřený a je průběžně doplňován a aktualizován. V současné době obsahuje více než 25 tisíc hesel členěných do 11 oborů.

Slovník je rozdělen do 11 tematických okruhů (oborů):

- Rostlinolékařství 

- Ekonomie

- Veterinární medicína

- Lestní hospodářství a myslivost

- Vodní hospodářství

- Zemědělská technika (rv)

- Zemědělská technika (žv)

- Rostlinná výroba

- Živočistná výroba

- Potraviny a výživa 

- Pedologie

     Základní verze slovníku by měla obsahovat více než 25 tisíc hesel s tím, že systém bude otevřený dalšímu rozšiřování a nepřetržité aktualizaci.

     Ve slovníku lze vyhledávat buď konkrétně nebo fulltextově. Konkrétní vyhledávání se používá při znalosti termínu. Výsledkem je přesný dvouslovný i víceslovný název. Fulltextové vyhledávání probíhá jak v názvu, tak v celém textu. Zadat lze jen část názvu (první, popř. další slova z názvu). Výsledkem je větší počet záznamů.


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3