Potravinářská komora České republiky


Propagační kampaň Potravinářské komory ČR na podporu zdravého životního stylu od července na obrazovkách České televize

Potravinářská komora ČR (PK ČR) přichází od července s kampaní zaměřenou na zlepšení zdravotního stavu české populace prostřednictvím změny ve stravovacích a pohybových návycích, která bude probíhat formou televizních spotů vysílaných Českou televizí (ČT).

 


Kampaň budou moci sledovat diváci České televize na okruzích ČT1 a ČT2 ve třech obdobích, a to od 2.7. do 15.7. 2007, od 6.8.do 2.9.2007 a v podzimních dnech 12.11.- 25.11. 2007. Kampaň je tvořená třemi dvacetisekundovými spoty, jež se zaměřují na hlavní problémy naší populace. Celkem se spoty na obrazovkách objeví 75krát ve vysílacích časech bloku self promotion a dále dle programových možností ČT, která spoty odvysílá jako obecně prospěšné sdělení. Spoty byly vyrobeny pro Slovenskou potravinářskou komoru a s úspěchem již vysílány ve Slovenské televizi.

Vyměňte stres za pohyb

Spot s titulkem "Vyměňte stres za pohyb" je zaměřen na snižování stresu tělesnou aktivitou. Je známo, že dostatek pohybu a zdravá únava odbourávají stres způsobovaný současným hektickým způsobem života.

Další spoty: